بارداری و کودکیاری

دسته بندی بارداری و کودکیاری دارای اهمیت بسیاری در سلامت و آینده کودکان می باشد. دو دسته اصلی در این زمینه شامل بارداری و کودکیاری می باشند. بارداری به همراه خود فرآیندهایی مانند تغذیه، فیزیولوژی، مراقبت های پزشکی، روانشناسی و … دارد که در هر مرحله به بررسی دقیق نیاز دارد. کودکیاری نیز شامل مراقبت و رشد کودک در مراحل مختلفی از تولد تا سنین پایین تر می باشد. اهمیت بیشتری در رعایت بخش های مهمی مانند تغذیه، بهداشت و حفظ ایمنی، آموزش و ترویج سلامت و بهبود زندگی روزمره کودک دارد. حفظ سلامت باردار در این دوره از عمر، به خوبی تأثیر مستقیم در سلامت کودک خواهد داشت. لذا شناخت بهتر این دسته از مسایل، کمک می کند تا تغییرات آسان تری در زندگی روزمره خانواده ها و بهبود سلامت و رشد کودکان صورت بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا