اقتصادی

کنایه سنگین به گشت‌ شناسایی خانه‌های خالی

روزنامه تعادل از راه‌اندازی گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی انتقاد کرده و از دولت خواسته به جای این کار گشت شناسایی عوامل تورم را راه‌اندازی کند.

آغاز فعالیت گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی در استان تهران از دیروز، حاکی از تعمیق نگاه پلیسی به مناسبات اقتصادی و مبتنی بر مبادله در بازار مسکن است. این همه در حالی است که اساسا معلوم نیست، در حال حاضر چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد؟ و از این میزان، وجود چه تعداد از آنها، با توجه به ماهیت بازار مسکن، نرمال و طبیعی ارزیابی می‌شود؟

کنایه سنگین به گشت‌ شناسایی خانه‌های خالی

همزمان، مشخص است که میزان مالیات از خانه‌های خالی، به ویژه در شرایط تورمی، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، چه آنکه «پاداش ِتورم» بر «جزای مالیات» می‌چربد! طبیعی است که در دنیای «حاکمیت هوش مصنوعی» بر مناسبات انسانی و اجتماعی، این سامانه‌های دیجیتالی هستند که با جمع‌آوری و انتشار داده‌های آماری، شفافیت ایجاد می‌کنند.

این روزنامه در ادامه نوشته است: بی‌گمان، هیچ مالیاتی نمی‌تواند این رشد 1100 درصدی را متوقف کند. از این رو، شاید بهتر این باشد که دولت به جای ایجاد گشت شناسایی خانه‌های خالی، گشت شناسایی عوامل ایجاد تورم را راه‌اندازی کند و این عوامل را به دست قانون بسپارد.

پ

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا