فرهنگی

پست عمو پورنگ برای بهاره سینمای ایران که فوت کرد

داریوش فرضیایی با انتشار تصاویری نوشت: روحت شاد بهاره جان چقدر برای زنده موندن جنگیدی همکار عزیزم. چه قلب مهربون و روح بزرگی داشتی، چقدر تلفنی از مامان التماس دعا و شفا داشتی  چقدر سختی کشیدی رفیق، تو عضوی از خانواده ما بودی ، خیلی برامون زحمت کشیدی ، ما رو ببخش اگه توی کار اذیتت کردیم ، تو هیچوقت فراموش نمیشی.

پست عمو پورنگ برای بهاره سینمای ایران که فوت کرد

بغض راه گلومو بسته ، بخصوص وقتی پیامت رو گوش میکنم : داریوش جان به مامان بگو دعام کنه خیلی دارم درد میکشم ، اینجا بیمارستان خیلی اذیت میشم، داریوش ترو به جدم منو حلال کن تو انسان پاک و بزرگی بودی « بهاره السادات حسینی» تو باید ما رو حلال کنی عزیزم. روحت شاد ، بهشت برین جایگاه تو .

پست عمو پورنگ برای بهاره سینمای ایران که فوت کرد

پست عمو پورنگ برای بهاره سینمای ایران که فوت کرد

پست عمو پورنگ برای بهاره سینمای ایران که فوت کرد

پ

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا