اجتماعی

نصب بنر تهدیدآمیز برای بازی همستر کامبت در این محل کار

در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، کارفرمای یک پروژه ساختمانی در بنری عجیب و اخطار به کارگران پرسنل خود را از بازی همستر کامبت تلگرام منع کرد./ رویداد 24

عکس | نصب بنر تهدیدآمیز برای بازی کنان همستر کامبت در این محل کار

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا