سلبریتی ها

مدت‌هاست که کسی از مجری جنجالی صداوسیما خبری ندارد

روزنامه هفت صبح: در حالی که اعلام شده بود برنامه چالشی «بی‌واسطه» با اجرای محمد دلاوری نوروز 1402 روی آنتن شبکه یک می‌رود، همچنان خبری از این برنامه نیست.

مدت‌هاست که کسی از مجری جنجالی صداوسیما خبری ندارد

محمد دلاوری جزو مجریان و گزارشگران شاخص یک دهه اخیر تلویزیون اســت که تلاش کرده در هر برنامه یا بخش خبری که حضور دارد، نقشی موثر ایفا کند. این گزاره فارغ ازجهت‌گیری‌های اوست که درهر حال واجد نقداست.صرفاجهت اطلاع، پایش، تهران20 و… از‌جمله این‌ها هستند. با این حال او از اواسط تابستان پیش از آنتن دور مانده و برنامه جدیدش یعنی«بی‌واسطه» هم به‌رغم اعلام قبلی، نوروز امسال پخش نشد.

غیبت ناگهانی

گفته می‌شد دلاوری کارت سبز دارد اما در عمل اثبات شده چنین نیست؛ نمونه‌اش حذف ناگهانی از تهران 20 که سال قبل رخ داد. او در این برنامه ابایی از انتقاد تند و تیز به مسئولان نداشت و بارها در مصاحبه‌ها و نیز پلاتوها آن‌ها را نواخت. دلاوری کارش را درست و با استدلال انجام می‌داد و به همین خاطر موضعش مورد توجه مخاطب قرار می‌گرفت. این هم از عجایب تلویزیون است که نیروهای کاربلد خود را به آســانی از دست می‌دهد. کســانی که می‌توانند زبان حال مردم شــوند و اعتماد را به تلویزیــون برگردانند.

مدت‌هاست که کسی از مجری جنجالی صداوسیما خبری ندارد

20 اسفند 1401 سعید اشــناب، مدیر شبکه پنج مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر انجام داد و درباره غیبت دلاوری این‌طور گفت: محمد دلاوری در تابستان خواهش کرد فاصله‌ای از آنتن بگیرد. کسالتی داشت و می‌خواست استراحتی کند. با این حال او مجری خوب ماســت و انشاءالله به زودی هم همکاری داشته باشیم.  نکته ظریف مصاحبه در این جمله نهفته است: به هرحال تلویزیون است؛ یک روز ممکن است برنامه‌ای باشد و یک روز تمام شود اما ما درصدد هستیم که در خدمت او باشیم. همزمان با این مصاحبه، اشاره کردیم که نمی‌توان به وعده بازگشت دلاوری خوشبین بود. جالب آنکه کسالت این مجری طولانی شد! پس از آن‌هم تهران 20 با مجریان دیگر نتوانست به روزهای اوج بازگردد. 

خبر بازگشت

کمی بعد از مصاحبه مدیر شــبکه پنج، خبــری در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه برنامه چالشی بی‌واسطه با اجرای دلاوری از ۲ فروردین ۱۴۰۲ هر روز از ســاعت ۱۶ از شبکه یک تلویزیون پخش خواهد شد. در توضیح بیشتر آمده بود که بی‌واسطه محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و در هر قســمت، بی‌واسطه ســراغ یک سوژه و موضوع چالشی و دغدغه‌مند رفته و به همراه محمد دلاوری ماجراجویی جدیدی را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد. 

مدت‌هاست که کسی از مجری جنجالی صداوسیما خبری ندارد

حذف نوروزی

به‌رغم انتشار خبر رسمی و نیز تیزر برنامه اما بی‌واسطه نوروز امسال پخش نشد تا چند علامت سوال در ذهن کاشته شود. آیا تلویزیون نمی‌خواهد به دلاوری میدان بدهد؟ آیا سوژه‌های مطرح شده خلاف میل سیما است؟ مدیران دنبال صدای مخالف نیستند؟ اصلا چرا باکس ساعت 16 در اختیار بی‌واسطه قرار گرفته بود که جزو بازه نه چندان پرمخاطب تلویزیون محسوب می‌شود؟ 

نیازفوری

اگر فصل اول شــیوه را اســتثنا بدانیم، مدت‌هاست برنامه‌های چالشی جایی در تلویزیون ندارند. حال آنکه وقتی برنامه‌ای اجازه کنــکاش در موضوعات مختلف را به دســت می‌آورد، پربیننده و جریان‌ساز می‌شود و مسئله‌ای به نام مرجعیت رسانه‌ای تلویزیون وجاهت می‌یابد. همین اســت که ورود اخیر فوتبال برتر به حواشی باشــگاه اســتقلال این برنامه را از رخوت خارج کرد. واقعا نمونــه دیگری در حــال حاضر ســراغ نداریم و تک ســروصداهای کنونی حاصل دغدغــه مهمان‌ها و کارشناســان برنامه‌ها اســت.

مدت‌هاست که کسی از مجری جنجالی صداوسیما خبری ندارد

با توجه به سابقه محمد دلاوری و نیز تیزری که از بی‌واســطه منتشــر شد، جریان‌ســازی این برنامه قابل پیشبینی است. هرچند برنامه به شــکل ضبطی آمــاده شــده و نگرانی درباره ممیزی وجود دارد اما فرامــوش نکنیم مجریانی چون دلاوری به اندازه کافی تجربه و تبحــر دارند که نتیجه مصاحبه آن‌ها با مســئولان و چهره‌ها سودمند شود. امیدواریم بی‌واسطه به زودی در کنداکتور قرار گیرد و دوچندان امیدواریم ایــن برنامه پایانی بر تک‌صدایی اخیر تلویزیون باشد. هرگاه برنامه‌های چالشــی از شبکه‌های مختلف پخش شده‌اند، نتیجه‌شان در وهله اول به سود تلویزیون بوده و مخاطب و ارکان مختلــف حاکمیت هم از آن‌ها منتفع شده‌اند. دلواپســی‌های کنونی بی‌اساس است و میدان ندادن به مجریانی مثل محمد دلاوری، رضا رشیدپور، عادل فردوسی‌پور، مهران مدیری و… نتیجه‌ای به همراه ندارد جز سوت و کور شــدن بیش از پیش تلویزیون و فاصله دوچندان مخاطب از رسانه ملی. عجالتا به مدیران عزیز سیما توصیه می‌شــود بی‌واسطه دلاوری را در زمانی خوب روانه آنتن کنید.


پ

دستبند نقره پاندورا
نمایش متن با لینک
دکمه بازگشت به بالا