اخبار روزحوادث

عکسی از خالکوبی عجیب قاتل جوان سبزواری

فرارو: قاتل جوان سبزواری شناسایی شد.

نکته عجیب در شخصیت این فرد، خالکوبی عجیب اوست؛ بی‌خیال آرزوها !

چگونه شده که یک جوان کم سن و سال و مشخصا بی بهره از آموزش اینگونه بیخیال نسبت به آرزوهایش شود؟

انواع و اقسام فقر از سخنان کوتاهش و همین نمای پشت و همین خالکوبی بر پشت گردنش مشخص است!

خدا نگذرد از باعثان و بانیان فقر آموزشی،فقر فرهنگی و البته فقر و شکاف اقتصادی لجام گسیخته حاکم.

و براستی که جامعه ای که در آن مردمانش «بی خیال آرزوهایشان»می شوند اینگونه در قم و تهران و سبزوار کام همه ما را تلخ می کنند.

جامعه بی رویا و بی آرزو جامعه ای خطرناک است.

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا