سرگرمی

عروس پول پرست حال پدرشوهرش را گرفت؛ بیچاره داماد

بهم خوردن عروسی بخاطر کادوی پدرشوهر

بهم خوردن عروسی، آنهم توسط عروس، اتفاق تازه و عجیبی نیست ولی دلیل این اتفاق است که آن را عجیب می کند؛ مثل ماجرایی که در این بخش از سرگرمی باتو خواهید خواند. در میان اخبار وایرال شده امروز، خبر منتقی شدن یک عروسی به دلیل کادوی پدرشوهر برایمان جالب شد و کنجکاو شدیم تا درمورد کادوی جنجالی پدرشوهر بیشتر بدانیم.

وقتی خبر را خواندیم متوجه شدیم که کادوی پدرشوهر بینوا هیچ ایرادی نداشت جز ارزان قیمت بودن آن؛ بله عروس هندی داستان ما به دلیل اینکه پدر نامزدش چند هفته مانده به عروسی لباسی را که باید به عنوان هدیه میفرستاده، از میان لباس های ارزان قیمت انتخاب کرده بود، تصمیم گرفت مراسم را بهم بزند.

عروس هندی

او که از دیدن لباس ارزان قیمت خریداری شده توسط پدر همسرش به عنوان هدیه، ناراحت شده بودف با نامزدش تماس گرفت و گفت که آنها توانایی تامین زندگی مرفه و مناسبی برای او را ندارند به همین دلیل او نمیتواند این ازدواج را بپذیرد.

داماد عاشق پیشه که سالها برای رسیدن به این دختر تلاش کرده بود، هرچه اصرار کرد نتوانست عروس پول پرست را از این تصمیم منصرف کند.

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا