اقتصادی

جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ منتشر شد + جزییات کامل

جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

 حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد. بر این اساس حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شده و حق عائله مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند. ضمن اینکه حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد است‌. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

با اعمال افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزارتومان افزایش یافت.

جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۳

فوری / جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ منتشر شد + جزییات کامل

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا