سیاسی

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

فرارو: دوربین‌های خبرنگاران لحظه‌های حضور پرنس لویی را در مراسم تاج‌گذاری از دست نداده‌اند.

به نظرمی‌رسد، پرنس بریتانیا از ابتدای سفر، زمانی که در کالسکه سلطنتی همراه والدینش و برادر و خواهرهایش بوده، زیاد از این مراسم لذت نمی‌برده است. در این تصاویر، به وضوح خمیازه‌های لویی دیده می‌شود.

این بی‌حوصلگی‌های پرنس بریتانیا در کلیسای وست‌مینستر نیز دیده شده است.

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

تصاویرِ خمیازه‌های پرنس لویی در مراسم تاج‌گذاری

پ

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا