اجتماعی

بخشنامه دیگر برای سلب خدمات از بی‌حجاب‌ها

شهرما: تصویری از بخشنامه دولتی اجبار حجاب برای ورود به همه مراکز میراث فرهنگی منتشر شده.

بخشنامه دیگر برای سلب خدمات از بی‌حجاب‌ها

دستبند نقره پاندورا
دکمه بازگشت به بالا