اقتصادی

افزایش حقوق این دسته از مستمری بگیران قطعی شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به افزایش میزان مستمری بازنشستگان این صندوق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۹۲ هزار مستمری‌بگیر و بازنشسته این صندوق هستند و هر ساله با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های این صندوق شاهد افزایش بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق هستیم و در طول ۳ سال گذشته میانگین مستمری‌بگیران این صندوق به ۸۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

بیمه شده‌ها در اختیاری کار بسیار دشواری است. ما در این صندوق بیمه شده فعال داریم و بیمه شده غیر فعال داریم. قبل از دولت رئیسی بیمه شده فعال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال صندوق ما بود، اما در دولت سیزدهم همین امروز توانسته‌ایم یک میلیون و ۴۵ هزار بیمه شده جدید جذب کنیم و ببینید معادل چند درصد بیمه شده‌های دولت قبلی است؟ این ظرفیت بسیار بزرگی است و با کار جهادی به این نقطه رسیده ایم.

دستبند نقره پاندورا
نمایش متن با لینک
دکمه بازگشت به بالا